Raets Fiscale Advocatuur procedeert inmiddels al meer dan 25 jaar voor ondernemers en ondernemende particulieren bij geschillen met de Belastingdienst zoals:

en voert voorts aanverwante procedures, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet Bibob of bij een (voornemen) sluiting woning.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten samengevat geregistreerd als specialisatie belastingrecht in algemene praktijk; elk kalenderjaar wordt voldaan aan de voor deze registratie verplichte bijscholing.


Een advocaat-belastingkundige kan zelfs na alle belastingprocedures de (rechtmatigheid van de) invordering in civiele procedures ter discussie stellen. 


Bel of mail vrijblijvend voor overleg of vraag om een reactie of om teruggebeld te worden in het contactformulier (onder "Contact"). 

"Vaak nog oplossingen als er geen uitweg meer leek te zijn".

Tijdig overleg kan (meer) procedures voorkomen.


(Eerste) Besprekingen door middel van videobellen mogelijk: bel/mail voor een afspraak(/informatie).

Telefoon: +31437995459 

E-mail: mail@raets.nl

Oranjeplein 45 A, (NL-)6224 KL Maastricht 

Bezoek alleen op afspraak (ook voor afgeven van stukken).


Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur (pauze tussen 12.30 uur tot 14.00 uur) en op vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur.


Werkzaamheden worden niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) verricht.

Opdrachten worden alleen schriftelijk geaccepteerd. 

Op verzoek worden overige gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG, waarneming e.d.) toegezonden. 

Het kantoor is vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben, omdat geen derdengelden worden ontvangen.

K.v.K.: 14109518.